درباره ما

تسهیل ارتباط شما با موسسات مالی و اعتباری

سامانه مدیریت اسناد تسهیلات بانکی

سيستم الکترونیکی مدیریت اسناد تسهیلات بانکی، یک سیستم کاربردی جهت مدیریت، نگهداری و بهره برداری مستندات کلیه پرونده ها در داخل سازمان و امکان رویت و بهره مندی آن توسط کلیه ذینفعان پرونده می باشد.

در هر پرونده مربوط به هریک از خدمات ، بدون در نظر گرفتن موضوع پرونده، اسناد و مستندات بارگذاری شده توسط متقاضی پرونده در میان کارشناسان و اعضای تیم پروژه گردش پیدا کرده، دستخوش تغییرات شده و یا بر اساس آنها مستندات جدیدی تولید و برای تکوین تدریجی مورد دستگردانی داخلی قرار گرفته و در نهایت مستندات تایید شده در زمان مقتضی رسما به چرخه اسناد در حال گردش در میان ذینفعان پروژه اضافه شده و ذینفعان پرونده قابلیت رویت ، بهره برداری و ثبت نظر در خصوص پرونده مربوطه را خواهند داشت.

تسهیل ارتباط شما با موسسات مالی و اعتباری

سامانه احراز مدارک فن گستر

فرآیند جامع و کامل

بستری امن و مطمئن

صرفه جویی زمان و هزینه

دسترسی سریع و آسان

همکاران و ذینفعان

icon

صندوق های ضمانت

icon

بانک ها

icon

موسسات مالی اعتباری