سامانه مدیریت اسناد تسهیلات بانکی با قابلیت انعطاف بسیار زیاد خود میتواند در سطح یک ذینفع و یا کلیه ذینفعان یک پروژه بزرگ بکار گرفته شود تا مدیریت گردش اسناد و تکوین تدریجی اسناد پروژه را برعهده گیرد.

فرآیند جامع و کامل

صرفه جویی زمان و هزینه

بستری امن و مطمئن

دسترسی سریع و آسان

تسهیل ارتباط شما با موسسات مالی و اعتباری

سامانه مدیریت اسناد تسهیلات بانکی

در هر پرونده مربوط به هریک از خدمات ، بدون در نظر گرفتن موضوع پرونده، اسناد و مستندات بارگذاری شده توسط متقاضی پرونده در میان کارشناسان و اعضای تیم پروژه گردش پیدا کرده، دستخوش تغییرات شده و یا بر اساس آنها مستندات جدیدی تولید و برای تکوین تدریجی مورد دستگردانی داخلی قرار گرفته و در نهایت مستندات تایید شده در زمان مقتضی رسما به چرخه اسناد در حال گردش در میان ذینفعان پروژه اضافه شده و ذینفعان پرونده قابلیت رویت ، بهره برداری و ثبت نظر در خصوص پرونده مربوطه را خواهند داشت.

arrow_forward_ios درباره ما بیشتر بدانید

در کنار شماییم با خدمات جامع و کامل

ارایه بستر کامل احراز مدارک

خدمات
طرح های امکان سنجی

گزارشات امکان سنجی ابزاری برای ارزیابی و بررسی کسب و کار بوده و قبل از هر گونه سرمایه گذاری و اجرای پروژه ، انجام مطالعات امکان سنجی ،ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل آن پروژه لازم و ضروری است. تدوین گزارشات توجیهی طرح (بازار،فنی و مالی) به منظور امکان پذیر بودن موضوع طرح و بررسی درآمدها و شرایط بازگشت سرمایه و نهایتاً سودآوری طرح انجام می شود

خدمات
صندوق های ضمانت

از آن ‌جايی كه يکی از اصلی ترين موانع اعطای تسهيلات اعتباری برای تعاونی ها نداشتن وثايق کافی مورد نظر موسسات مالی و اعتباری و بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاری برای اين بنگاه ها است، صندوق ضمانت سرمايه گذاری تعاون، جهت توسعه بخش تعاون و رفع موانع آن، از طريق اعتبارسنجی متقاضيان نسبت به صدور انواع ضمانت نامه‌ اقدام می نمايد.

خدمات
نظارت و ارزیابی

صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان يكی از زير مجموعه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به پشتوانه حمايت های مالی دولت، علاوه بر پوشش ريسک های سياسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه ها و بيمه نامه ها به تامين منابع مالی مورد نياز صادركنندگان كمک می نمايد.

مدیریت احراز مدارک فرآیند های زیر

مطالعات پیش امکان سنجی

مطالعات امکان سنجی

ضمانت نامه های اعتباری

ضمانت نامه های غیر بانکی

اعتبارسنجی

راهکار جامع و کامل

ما پل ارتباطی شما با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خواهیم بود تا شما بتوانید به بهترین و سریع ترین نحو درخواست های خود را بانک و موسسات مالی و اعتباری مدیریت و پیگیری نمایید

بیمه نامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت